Emirates creëert een duurzaamheidsfonds voor de luchtvaart

11 May 2023


Dit is de grootste toezegging van een luchtvaartmaatschappij op het gebied van duurzaamheid, met middelen die worden uitbetaald over een periode van 3 jaar. Emirates zal samenwerkingsverbanden aangaan met toonaangevende organisaties die werken aan oplossingen voor geavanceerde brandstof- en energietechnologieën.

Netto-nul doelstelling
Sir Tim Clark, President van Emirates Airline, zei: ''We reserveren 200 miljoen dollar om te investeren in geavanceerde brandstof- en energieoplossingen voor de luchtvaart, waar luchtvaartmaatschappijen momenteel het grootste obstakel tegenkomen bij het verminderen van de impact op het milieu. We hebben lang en goed gekeken naar de realiteit waarmee we worden geconfronteerd op het gebied van de commerciële vliegtuig- en motortechnologie, de brandstofketen en de regelgeving en milieueisen van onze industrie. Het is duidelijk dat met de huidige constructies waarover luchtvaartmaatschappijen beschikken op het gebied van emissiereductie, onze industrie niet in staat zal zijn om de netto-nul doelstellingen te behalen in de voorgeschreven tijdlijn.

Wij geloven dat onze industrie betere oplossingen nodig heeft, en daarom zoeken we samenwerkingen met toonaangevende organisaties op het gebied van R&D. Ons doel is een zinvolle bijdrage te leveren aan praktische oplossingen voor de duurzaamheid van de commerciële luchtvaart op lange termijn.''

Sir Tim voegt toe: ''Totdat haalbare oplossingen zijn gevonden, zal Emirates doorgaan met het implementeren van milieuvriendelijke praktijken in ons hele bedrijf. Hieronder valt het opbeuren van SAF waar haalbaar, zorgen voor efficiënte vlootoperaties en het introduceren van moderne toestellen in onze vloot. Ons fonds van 200 miljoen dollar is gereserveerd voor R&D, en niet voor operationele kosten zoals de aankoop van SAF of CO2-compensaties om vakjes aan te vinken - activiteiten die we beschouwen als business-as-usual.”

De Environmental Sustainability Executive Steering Group van Emirates zal toezicht houden op de uitbetalingen van het fonds, met ondersteuning van technische experts.

Initiatieven voor emissiereductie bij Emirates
Het milieubeleid van Emirates is gericht op drie gebieden: emissiereductie, verantwoorde consumptie en het behoud van dieren in het wild en leefgebieden.

In januari voltooide Emirates met succes de eerste 100% SAF-aangedreven demonstratievlucht in samenwerking met Boeing en GE. Sinds de eerste vlucht aangedreven door SAF in 2017, blijft de luchtvaartmaatschappij actief deelnemen aan de SAF-markt en zoekt ze naar mogelijkheden in het netwerk om waar mogelijk SAF te gebruiken.

SAF op biologische basis, momenteel het enige type commercieel beschikbare SAF, is echter uiterst beperkt in het aanbod. IATA schat dat de totale jaarlijkse wereldvoorraad SAF minder dan 0,1% van de behoeften van de luchtvaartmaatschappijen dekt.

Ontwikkeling duurzame vliegtuigbrandstof
Emirates neemt deel aan een reeks branchewerkgroepen en stakeholderbetrokkenheid op het gebied van duurzame vliegtuigbrandstof. De afgelopen maanden heeft de luchtvaartmaatschappij bijgedragen aan de ontwikkeling van de routekaart voor power-to-liquid (PtL)-brandstoffen van de VAE, gelanceerd in juli 2022. Deze is gezamenlijk opgesteld door het Ministerie van Energie en Infrastructuur en het World Economic Forum; evenals de National Sustainable Aviation Fuel Roadmap van de VAE, gelanceerd in januari 2023 door het ministerie van Energie en Infrastructuur.

De investering van Emirates in het vliegen met een jonge en moderne vliegtuigvloot blijft de grootste inzet voor het verminderen van de uitstoot. De luchtvaartmaatschappij heeft momenteel 200 van de nieuwste Airbus- en Boeing wide-body toestellen in bestelling, inclusief A350s en 777Xs.

Brandstofefficiëntie initiatieven
De luchtvaartmaatschappij heeft een uitgebreid brandstofefficiëntieprogramma dat actief onderzoek doet naar en manieren implementeert om onnodig brandstofverbruik en emissies te verminderen, waar dat operationeel mogelijk is. Enkele van de belangrijkste initiatieven van het programma zijn:

  • De exploitatie van ''flex tracks'' of flexibele routes waarbij de luchtvaartmaatschappij samenwerkt met luchtvaartnavigatiedienstverleners om voor elke vlucht het meest efficiënte vluchtplan op te stellen. Hierbij wordt geprofiteerd van natuurlijke rugwind, terwijl tegenwind en weersystemen worden vermeden. Deze inspanningen zijn voortgezet sinds 2003, en Emirates werkt ook samen met IATA om dit routeringssysteem waar mogelijk uit te breiden als standaardprocedure.
  • Invoering van brandstofbesparende praktijken terwijl het vliegtuig aan de grond staat, zoals het gebruik van grondmotoren in plaats van de Auxiliary Power Unit (APU) van het vliegtuig en het uitschakelen van een of twee motoren tijdens het taxiën na de landing.

Emirates investeert ook in initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie, waaronder de installatie van zonnepanelen om enkele van haar operationele gebouwen in Dubai van stroom te voorzien, en het gebruik van elektrische voertuigen zowel aan de lucht- als aan de landzijde.

Lees hier meer over de milieu-initiatieven van Emirates.

Emirates creëert een duurzaamheidsfonds voor de luchtvaart